συναρμολόγηση ηλεκτρικού σκάφους «Phoenix»

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε σειρά οδηγιών καταγεγραμμένων σε βίντεο οι οποίες αφορούν την συναρμολόγηση των ηλεκτρικών σκαφών «Phoenix», με τα οποία θα διαγωνιστούν, οι δεκαέξι (16) ομάδες που θα  προκριθούν, στον Τελικό.

μέρος 1

μέρος 2

μέρος 3

μέρος 4