Στόχος του διαγωνισμού είναι να εμφυσήσει στα παιδιά την αγάπη για το περιβάλλον γενικότερα και τις θάλασσες της χώρας, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό να προστατευτεί καθώς και στην διάδοση της ιδέας της ηλεκτροπρόωσης στα σκάφη, στην εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα από τα σχολεία, στο να δώσει έναυσμα στα νέα παιδιά για νέα επαγγέλματα, αλλά και στις τοπικές οικονομίες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό προφίλ παραγωγής, εκτός εκείνου των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, των υπηρεσιών και του τουρισμού, όπως είναι αυτό της κατασκευής και παραγωγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για ηλεκτροκίνητα σκάφη, ένας τομέας που υστερούμε ως χώρα.

Η ηλικιακή ομάδα μαθητών/τριών στην οποία απευθύνεται είναι από 13 έως 18 ετών δηλαδή τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ και Ναυτικών Λυκείων) .
Η συμμετοχή τους είναι προαιρετική ενώ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού υπολογίζεται σε 6 μήνες και η διάρκειά του προσδιορίζεται μετά από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές 2022 έως τα τέλη Ιουνίου του 2023 (σχεδόν 6 μήνες), με την περίοδο από Σεπτέμβριο του 2022 έως τέλη Δεκεμβρίου του 2022, να λογίζεται ως η περίοδος αιτήσεων συμμετοχής.