«Πάμε Λιμάνι» & Εθελοντισμός

Ο Διαγωνισμός Ηλεκτρικών Σκαφών «Πάμε Λιμάνι» βασίζεται στον εθελοντισμό. Οι εθελοντές φέρνουν εις πέρας τη δράση τις ημέρες που διαρκεί.  Οι αρμοδιότητες που καλούνται να αναλάβουν είναι: υποδοχή του κοινού, ξενάγηση, συνοδεία, διαιτησία, διάσωση, διαχείριση υλικών, επικοινωνία, τεχνικοί βοηθοί, βοηθοί φιλοξενίας, ασφάλεια - φύλαξη χώρων, μεταφράσεις κειμένων.

Be part of a great team

We hope that each year the volunteers of the “Let’s Go Port” contest will become a great team, along with the contesting teams, at all assembly spots, during the contest’s phases and at the highlight of the closing ceremony! The unmistakable T-shirt they wear signifies their role during their actions and makes them special. After the closing of the contest, there will be a ceremony for them to receive their certificates, and they will have the chance to be part of the souvenir video for the volunteers.

Qualifications

Volunteers should be kind, co-operative, patient, assertive, reliable, competent in communication skills and appropriately prepared to respond to their role. They will have to be present in the first, informative meeting where they will be divided into groups, and at rehearsals of the contest phases that will be fixed on dates and times to suit each team’s volunteers. They will also have to be available on the days of the actions.

Volunteer applications for the “Let’s Go Port” 2019 contest are active.
The names of the selected volunteers will be announced on a special page of the website.


Volunteer Registration form

To become a volunteer in the "Let's Go Port" Challenge, fill out the form below.

Συμπεριλάβετε τον κωδικό της χώρας σας, π.χ. 0030 για την Ελλάδα.

Δεξιότητες

Πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

παρακαλώ επικοινωνήστε με τα παρακάτω άτομα:
Περιγράψτε μας τι σχέση έχετε (π.χ. συνεργάτης, γονέας, φίλος κλπ.)
Συμπεριλάβετε τον κωδικό της χώρας σας, π.χ. 0030 για την Ελλάδα.
Περιγράψτε μας τι σχέση έχετε (π.χ. συνεργάτης, γονέας, φίλος κλπ.)
Συμπεριλάβετε τον κωδικό της χώρας σας, π.χ. 0030 για την Ελλάδα.

Παρατηρήσεις - Σχόλια