Στην τρίτη φάση του διαγωνισμού, στα προημιτελικά, η οποία θα διεξαχθεί στις έδρες κάθε Επιμελητηρίου κατά τον μήνα Δεκέμβριο, οι ομάδες θα διαγωνιστούν στις τρεις (3) πρώτες κατηγορίες που είναι:

  • Η σύσταση της ομάδας.
  • Η πρωτοτυπία της ιδέας ή η αναγκαιότητα της ιδέας τους.
  • Στο σωστό μοντάρισμα του εκπαιδευτικού κιτ και των μερών που αποτελούν αυτό.

    Για την τέλεση των προημιτελικών προτείνονται χώροι όπως κλειστά κολυμβητήρια ή χώροι λιμένων πάντοτε με την απαιτούμενη προσοχή και έμφαση στις καιρικές συνθήκες.

    Αναλυτικές οδηγίες καθώς και επεξηγήσεις σε οποιονδήποτε προβληματισμό των ομάδων, θα μπορούν να δοθούν είτε δια μέσω της ιστοσελίδας, είτε με απευθείας απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον υπεύθυνο καθηγητή.

    Από αυτή τη φάση του διαγωνισμού προκρίνεται το 50% των συμμετεχόντων οι οποίοι πλέον θα συμμετέχουν στην τέταρτη φάση του διαγωνισμού.