Οι ημιτελικοί αποτελούν την τέταρτη και πέμπτη φάση του διαγωνισμού , όπου θα παρουσιαστούν η έρευνα αγοράς (θεωρητικό κοστολόγιο πραγματοποιήσεως της ιδέας) και πλήρης ανάλυση του κατασκευαστικού σκέλους. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται δηλαδή να παρουσιάσουν μια εικονική περιγραφή κατασκευής της ιδέας τους, η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Κοστολόγια
  • Υλικά & προμηθευτές
  • Συνεργαζόμενες εταιρείες και ανθρώπινο δυναμικό
  • Σχέδια και τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής
  • Επεξηγηματική έκθεση για τις ανωτέρω επιλογές

Στη φάση των ημιτελικών, οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά τον μήνα Απρίλιο στις διοικητικές έδρες των περιφερειών τους, εκτός εάν τα περιφερειακά Επιμελητήρια αποφασίσουν κάτι διαφορετικό, οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν και θα βαθμολογηθούν με βάση τους κανονισμούς του διαγωνισμού, προετοιμάζοντας την παρουσίαση της ιδέας τους με τον καλύτερο και ομορφότερο τρόπο χρησιμοποιώντας τεχνικές παρουσίασης όπως:

  • Ενημερωτικό φυλλάδιο,
  • Ηλεκτρονική παρουσίαση,
  • Περίπτερο προώθησης,
  • Συνδιασμό των ανωτέρω ή και οποιεσδήποτε άλλες τεχνικές.

Με βάση την παρουσίαση και την βαθμολόγηση στις δυο φάσεις
τους θα προκύψουν οι 16 ομάδες που θα προκριθούν στον τελικό του διαγωνισμού και θα είναι οι ομάδες που θα λάβουν και το πραγματικών διαστάσεων σκάφος με το οποίο θα αγωνιστούν στη τελική δοκιμασία.