Κάθε ομάδα που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό, αποτελείται από 7 άτομα και μαζί με τον απαραίτητο επιβλέπων καθηγητή ολοκληρώνεται η σύστασή της.

Η σύσταση της ομάδας δύναται να αποτελείται είτε μόνο από μαθητές των σχολείων, είτε από μαθητές των σχολείων και σπουδαστές Ανώτερων και Ανώτατων Ιδρυμάτων, καθώς και επαγγελματίες, με διακριτές φυσικά τις διαφορετικές βαθμολογίες που θα λαμβάνει η κάθε ομάδα ανάλογα με τη σύσταση της και με έμφαση πάντοτε στην καθ’ ολοκληρίαν σύσταση της μόνο από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται πως μία ομάδα αντιστοιχεί σε καθένα σχολείο και δεν μπορεί να λάβει μέρος δεύτερη ομάδα από το ίδιο σχολείο.

Παράλληλα θα δηλώνεται και ο επιβλέπων καθηγητής τους. ο οποίος θα έχει την υποχρέωση να συγκεντρώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τη σύμφωνη γνώμη των κηδεμόνων των μαθητών και να τις φυλάσσει μεχρι το πέρας του διαγωνισμού, ώστε αν του ζητηθούν να τις αποστείλει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας του διαγωνισμού.

Οι μαθητές που θα αποτελέσουν την κάθε ομάδα θα συγκροτούν και την εικονική start-up εταιρεία τους, την οποία θα ονοματίζουν κατά την δήλωση συμμετοχής τους.

Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού με αρχή τα μέσα του μηνός Σεπτέμβριου, και για έναν μήνα από την έναρξη του, άρα μέχρι τα μέσα του μηνός Οκτωβρίου 2019, τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νησιωτικών Περιοχών θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την απαραίτητη διαδικτυακή δήλωση στην οποία θα δηλώνουν εκτός του σχολείου που θα εκπροσωπούν και τα ονόματα των μαθητών που θα πληρούν την ομάδα.

Σε ειδικά ξεχωριστά πεδία που θα υπάρχουν στην ίδια σελίδα με την δήλωση συμμετοχής της ομάδας - σχολείου, δίπλα από τα πεδία των μαθητών που συμπληρώνουν την ομάδα, θα πρέπει να διευκρινίζεται και ο ρόλος κάθε συμμετέχων αυτής όπως για παράδειγμα ποιός θα είναι ο οδηγός του σκάφους, ποιός εκείνος που θα ασχοληθεί με την έρευνα διαφήμισης, με την έρευνα αγοράς, με την έρευνα των μηχανικών μερών, ποιός ο εικονικός ταμίας της ομάδας, ποιός ο εικονικός λογιστής, και ποιός ο επιβλέπων ναυπηγός κ.λπ.


Συμμετοχές 2019


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image